Επισκέπτες
029254
ΣήμεραΣήμερα9
Τρέχον μήναςΤρέχον μήνας272
ΣυνολικάΣυνολικά29254
Επισκέπτες 2
Εικόνες από το Σχολείο
Νέα-Ανακοινώσεις

8ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής

Λογότυπος 8ου μαθητικού συνεδρίου πληροφορικής

Η Περιφερειακή Διεύθυνση  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και οι  Σχολικοί Σύμβουλοι Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας (ΝΟΗΣΙΣ) και το Σωματείο «Φίλοι του Τεχνικού Μουσείου Θεσσαλονίκης» διοργανώνουν το 8ο ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  που θα διεξαχθεί στις 19, 20 και 21 Απριλίου 2016 στο Συνεδριακό Κέντρο «Ν. Οικονόμου»  ΝΟΗΣΙΣ  ? Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας. Η διορία υποβολής δηλώσεων συμμετοχής και περιλήψεων είναι η 31η Ιανουαρίου 2016. Το έντυπο περίληψης μπορεί να βρεθεί από τον ακόλουθο σύνδεσμο.

Α.  Συμμετοχή 

 

Στο συνέδριο έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι οι μαθητές των σχολείων: 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (των τάξεων Ε ? και ΣΤ ?) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  των περιφερειακών ενοτήτων Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών, Χαλκιδικής με εργασίες που οι ίδιοι θα έχουν εκπονήσει.  Σε πιλοτική εφαρμογή, δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής μιας αντιπροσωπευτικής σχολικήςμονάδας (ανά βαθμίδα Εκπαίδευσης) 

από γειτνιάζουσες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης εφόσον υπάρξει σχετικό ενδιαφέρον. 

 

 

Β.  Σκοποί του συνεδρίου είναι : 

?    Η ενθάρρυνση των μαθητών ώστε να ασχοληθούν με μία εργασία με, κατά το δυνατόν, επιστημονική προσέγγιση. 
?    Η ενίσχυση των προσπαθειών διαθεματικής και διεπιστημονικής προσέγγισης με κύριο άξονα το πεδίο της Πληροφορικής, στο πλαίσιο των σχολι
κών μαθημάτων. 
?    Η απόκτηση εμπειριών στις διαδικασίες συμμετοχής σε ένα συνέδριο που θα διεξαχθεί σ? ένα περιβάλλον υψηλού επιπέδου. 
?    Η βιωματική εφαρμογή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στην πράξη.
Η δημιουργία παραδειγμάτων, τεχνικών και καλών πρακτικών για τις επερχόμενες σχολικές χρονιές (για μαθητές και εκπαιδευτικούς). 
?    Η εξοικείωση των μαθητών σε ψηφιακές τεχνολογίες που διευκολύνουν την δημιουργία ερευνητικών διαθεματικών εργασιών.

 

 

Γ.  Θεματολογία 

Το θέμα των εργασιών είναι ελεύθερο και επιλέγεται από τους ίδιους τους μαθητές με τη συνεργασία και την καθοδήγηση των καθηγητών Πληροφορικής του σχολείου τους. Οι εργασίες που  θα εκπονηθούν, από ένα μαθητή ή ομάδα μαθητών, με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών του 

σχολείου ή ομάδα συνεργαζόμενων σχολείων, καλό θα είναι να έχουν στοιχεία πρωτοτυπίας και 

διαθεματικότητας και ελκυστική παρουσίαση. Ενδεικτικά, οι εργασίες μπορούν να έχουν τη μορφή: 

 

 • Προγράμματος, σε οποιαδήποτε γλώσσα προγραμματισμού  

 • Κατασκευής τρισδιάστατων μοντέλων 

 • Ιστοσελίδας, δικτυακών τόπων 

 • Ψηφιακών εντύπων (σχολική εφημερίδα, σχολικό λεύκωμα κ.ά.) 

 • Ηλεκτρονικών παιχνιδιών, εφαρμογών για έξυπνες συσκευές, ηλεκτρονικών μαθησιακών αντικειμένων για το ψηφιακό σχολείο 

 •  

  Διατάξεων εκπαιδευτικής ρομποτικής Οι εργασίες θα συνοδεύονται από κείμενο σύμφωνα με τα πρότυπα που επισυνάπτονται (βλέπε συνημμένα, «Πρότυπο Περιλήψεων», «Πρότυπο Εισηγήσεων»). 

   

 • Οι εργασίες θα παρουσιασθούν αποκλειστικά από τους ίδιους τους μαθητές ? προφορικά ή σε μορφή 

 • ηλεκτρονικού poster.  Κάθε σχολική μονάδα μπορεί να καταθέσει έως και 5 εργασίες. 

 

Η.  Επίσημος Δικτυακός Τόπος  Συνεδρίου 

Θ.  Δηλώσεις Συμμετοχής 

Το συνέδριο μπορούν να το παρακολουθήσουν: Όλοι οι μαθητές που συμμετέχουν στις συγγραφικές ομάδες των εργασιών και των posters καθώς και οι εποπτεύοντες εκπαιδευτικοί, οι οποίοι θα είναι και συνοδοί. Τμήματα σχολείων, των οποίων μαθητές θα παρουσιάσουν εργασίες. Οι καθηγητές Πληροφορικής των περιφερειακών ενοτήτων της Κεντρικής Μακεδονίας. Εκπαιδευτικοί,  οι  οποίοι  ενδιαφέρονται  για  διαθεματικές  προσεγγίσεις  με  αξιοποίηση  της Πληροφορικής και των Τ.Π.Ε. καθώς και μαθητές από σχολεία των περιφερειακών ενοτήτων της Κεντρικής Μακεδονίας. Μαθητές  και  εκπαιδευτικοί  των  αντιπροσωπευτικών  σχολικών  μονάδων (μια ανά βαθμίδα Εκπαίδευσης)  από  γειτνιάζουσες  Περιφερειακές  Διευθύνσεις  Εκπαίδευσης  εφόσον  υπάρξει  σχετικό ενδιαφέρον.Επισημαίνεται ότι η μετακίνηση εκπαιδευτικών και μαθητών θα γίνει χωρίς δαπάνη για το δημόσιο. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή των μαθητών είναι η έγγραφη συναίνεση των γονέωνκηδεμόνων τους, αφού  προηγουμένως  ενημερωθούν  σχετικά  από  το  Διευθυντή  της  Σχολικής  Μονάδας.  Σε  κάθε περίπτωση, θα τηρηθεί η κείμενη νομοθεσία που αναφέρεται στην ασφαλή μετακίνηση των μαθητών.  Ο αριθμός των συμμετεχόντων στο συνέδριο θα καθορισθεί από το σύνολο δηλώσεων συμμετοχής.

 

 

 

 
Κλικ στην κουζίνα της μαμάς!

Περιβαλλοντικό πρόγραμμα: Κλικ στην κουζίνα της μαμάς! - Το οικολογικό αποτύπωμα των τροφίμων που καταναλώνουμε

Εδώ μπορείτε να απαντήσετε στο ερωτηματολόγιο μας

Είναι για όλους!!

Κυριακή, 24 Ιουνίου 2018
ΜΠΑΜΠΑ ΜΗΝ ΤΡΕΧΕΙΣ!

Η συμμετοχή του ΕΠΑΛ Κασσάνδρας στο Θεματικό Δίκτυο "Ασφάλεια στο Διαδίκτυο". Οι μαθητές γίνονται εκπαιδευτές σε μία σχολή οδηγών Internet. Μαθητευόμενοι είναι οι γονείς, οι ενήλικες αλλά και κάθε αρχάριος, στα θέματα ασφάλειας, χρήστης του διαδικτύου.
Συντονιστές εκπαιδευτικοί: Γιαγουρτά Βενετία, Γιαμαλής Άγγελος, Μπουζίκα Χρυσούλα.

Το βίντεο στο youtube

Κυριακή
24
Ιουνίου
Γενέσιον Ιωάννου Προδρόμου και Βαπτιστού
Διαφήμιση
Διαφήμιση

 

Διαφήμιση