Επισκέπτες
027949
ΣήμεραΣήμερα30
Τρέχον μήναςΤρέχον μήνας200
ΣυνολικάΣυνολικά27949
Επισκέπτες 4
Εικόνες από το Σχολείο

ΕΠΑ.Λ .

1) Στην Α΄τάξη ΕΠΑ.Λ. εγγράφονται:

* Κάτοχοι απολυτηρίου (απόφοιτοι) Γυμνασίου και απορριπτόμενοι Α' τάξης όλων των τύπων Λυκείων.

Επίσης:

* Κάτοχοι ενδεικτικού Γ΄ τάξης παλαιού εξαταξίου Γυμνασίου.
* Μαθητές της Α΄ τάξης  παρελθόντων ετών των Γ.Ε.Λ., Ε.Π.Λ., Τ.Ε.Λ. ,Ε.Λ. ή ΛΕΝ.
* Μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης του 1ου κύκλου των Τ.Ε.Ε.
* Μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης των Τ.Ε.Σ.
* Μαθητές της Δ΄ τάξης παλαιού εξαταξίου Γυμνασίου.
* Μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης Εσπερινού Τ.Ε.Λ. και Τ.Ε.Σ.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή στα ΕΠΑ.Λ. :

* Αίτηση που συμπληρώνεται στο Σχολείο. Στην αίτηση συμπεριλαμβάνεται α)Υπεύθυνη Δήλωση για την κηδεμονία του μαθητή και β)Υπεύθυνη Δήλωση του κηδεμόνα του μαθητή ή του ίδιου αν είναι ενήλικος σχετικά με τον  κύκλο σπουδών που θα ακολουθήσει.
* Πρωτότυπο Απολυτήριο Γυμνασίου ή ενδεικτικό Γ΄ τάξης παλαιού εξαταξίου Γυμνασίου(ή επικυρωμένο αντίγραφο Πτυχίου ή Πιστοποιητικό σπουδαστικής κατάστασης από το σχολείο όπου φοιτούσε ο μαθητής).
* Φωτοτυπία ταυτότητας ή Πιστοποιητικό γέννησης του δήμου ή της κοινότητας όπου είναι γραμμένος ο μαθητής, εφόσον δεν έχει αστυνομική ταυτότητα.
* Έξι  φωτογραφίες.
* Υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/86 του κηδεμόνα του μαθητή ή του ίδιου αν είναι ενήλικος σχετικά με τη διπλή φοίτηση του μαθητή.

Εφόσον ο μαθητής που επιθυμεί να εγγραφεί είναι αλλοδαπός απαιτούνται επίσης:

Α) Μετάφραση του απολυτηρίου τίτλου που καταθέτει ο μαθητής προκειμένου να εγγραφεί,

Β) Ισοτιμία απολυτηρίου τίτλου από το γραφείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

Γ) Άδεια παραμονής  ( για τους ενήλικους μαθητές),

Δ) Πιστοποιητικό γεννήσεως μεταφρασμένο.

Μετά την υποβολή αίτησης εγγραφής απαιτείται Ατομικό δελτίο υγείας για το μάθημα Φυσικής Αγωγής

 

2) Στην Α΄τάξη ΕΠΑ.Λ. μετεγγράφονται:

Μαθητές της Α΄ τάξης ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ. Λ.

Οι προαγόμενοι της Α΄τάξης  των ΕΠΑ.Λ. μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στη Β΄τάξη των ΕΠΑ.Λ.(διαλέγοντας τομέα), στη Β' τάξη των ΓΕ.Λ.  ή στην Α΄τάξη  των ΕΠΑ.Σ.(διαλέγοντας ειδικότητα)

 

3) Στη  Β΄τάξη ΕΠΑ.Λ. εγγράφονται:

α) Οι προαγόμενοι στη Β΄τάξη των ΕΠΑ.Λ. ή ΓΕ.Λ.

β) Οι πτυχιούχοι Τ.Ε.Λ., ΕΠΑ.Λ., Ε.Π.Λ., Α΄και Β΄κύκλου Τ.Ε.Ε σε διαφορετικό τομέα

γ) Οι απόφοιτοι ΓΕ.Λ.

δ) Οι πτυχιούχοι Τ.Ε.Σ.

 

4) Στη  Γ΄τάξη ΕΠΑ.Λ. εγγράφονται:

α) Οι προαγόμενοι στη Γ΄τάξη των ΕΠΑ.Λ.

β) Οι πτυχιούχοι Α΄κύκλου Τ.Ε.Ε αντίστοιχης ειδικότητας

γ) Οι πτυχιούχοι Β΄κύκλου Τ.Ε.Ε, Τ.Ε.Λ., ΕΠΑ.Λ. ίδιου τομέα άλλης ειδικότητας

 
Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2018
Παρασκευή
23
Φεβρουαρίου
Α' Χαιρετισμοί,
Πολυκάρπου επισκόπου Σμύρνης
Διαφήμιση
Διαφήμιση

 

Διαφήμιση