Επισκέπτες
106839
ΣήμεραΣήμερα73
Τρέχον μήναςΤρέχον μήνας4585
ΣυνολικάΣυνολικά106839
Επισκέπτες 40
Εικόνες από το Σχολείο

ΕΠΑ.Λ .

1) Στην Α΄τάξη ΕΠΑ.Λ. εγγράφονται:

* Κάτοχοι απολυτηρίου (απόφοιτοι) Γυμνασίου και απορριπτόμενοι Α' τάξης όλων των τύπων Λυκείων.

Επίσης:

* Κάτοχοι ενδεικτικού Γ΄ τάξης παλαιού εξαταξίου Γυμνασίου.
* Μαθητές της Α΄ τάξης  παρελθόντων ετών των Γ.Ε.Λ., Ε.Π.Λ., Τ.Ε.Λ. ,Ε.Λ. ή ΛΕΝ.
* Μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης του 1ου κύκλου των Τ.Ε.Ε.
* Μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης των Τ.Ε.Σ.
* Μαθητές της Δ΄ τάξης παλαιού εξαταξίου Γυμνασίου.
* Μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης Εσπερινού Τ.Ε.Λ. και Τ.Ε.Σ.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή στα ΕΠΑ.Λ. :

* Αίτηση που συμπληρώνεται στο Σχολείο. Στην αίτηση συμπεριλαμβάνεται α)Υπεύθυνη Δήλωση για την κηδεμονία του μαθητή και β)Υπεύθυνη Δήλωση του κηδεμόνα του μαθητή ή του ίδιου αν είναι ενήλικος σχετικά με τον  κύκλο σπουδών που θα ακολουθήσει.
* Πρωτότυπο Απολυτήριο Γυμνασίου ή ενδεικτικό Γ΄ τάξης παλαιού εξαταξίου Γυμνασίου(ή επικυρωμένο αντίγραφο Πτυχίου ή Πιστοποιητικό σπουδαστικής κατάστασης από το σχολείο όπου φοιτούσε ο μαθητής).
* Φωτοτυπία ταυτότητας ή Πιστοποιητικό γέννησης του δήμου ή της κοινότητας όπου είναι γραμμένος ο μαθητής, εφόσον δεν έχει αστυνομική ταυτότητα.
* Έξι  φωτογραφίες.
* Υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/86 του κηδεμόνα του μαθητή ή του ίδιου αν είναι ενήλικος σχετικά με τη διπλή φοίτηση του μαθητή.

Εφόσον ο μαθητής που επιθυμεί να εγγραφεί είναι αλλοδαπός απαιτούνται επίσης:

Α) Μετάφραση του απολυτηρίου τίτλου που καταθέτει ο μαθητής προκειμένου να εγγραφεί,

Β) Ισοτιμία απολυτηρίου τίτλου από το γραφείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

Γ) Άδεια παραμονής  ( για τους ενήλικους μαθητές),

Δ) Πιστοποιητικό γεννήσεως μεταφρασμένο.

Μετά την υποβολή αίτησης εγγραφής απαιτείται Ατομικό δελτίο υγείας για το μάθημα Φυσικής Αγωγής

 

2) Στην Α΄τάξη ΕΠΑ.Λ. μετεγγράφονται:

Μαθητές της Α΄ τάξης ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ. Λ.

Οι προαγόμενοι της Α΄τάξης  των ΕΠΑ.Λ. μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στη Β΄τάξη των ΕΠΑ.Λ.(διαλέγοντας τομέα), στη Β' τάξη των ΓΕ.Λ.  ή στην Α΄τάξη  των ΕΠΑ.Σ.(διαλέγοντας ειδικότητα)

 

3) Στη  Β΄τάξη ΕΠΑ.Λ. εγγράφονται:

α) Οι προαγόμενοι στη Β΄τάξη των ΕΠΑ.Λ. ή ΓΕ.Λ.

β) Οι πτυχιούχοι Τ.Ε.Λ., ΕΠΑ.Λ., Ε.Π.Λ., Α΄και Β΄κύκλου Τ.Ε.Ε σε διαφορετικό τομέα

γ) Οι απόφοιτοι ΓΕ.Λ.

δ) Οι πτυχιούχοι Τ.Ε.Σ.

 

4) Στη  Γ΄τάξη ΕΠΑ.Λ. εγγράφονται:

α) Οι προαγόμενοι στη Γ΄τάξη των ΕΠΑ.Λ.

β) Οι πτυχιούχοι Α΄κύκλου Τ.Ε.Ε αντίστοιχης ειδικότητας

γ) Οι πτυχιούχοι Β΄κύκλου Τ.Ε.Ε, Τ.Ε.Λ., ΕΠΑ.Λ. ίδιου τομέα άλλης ειδικότητας

 
Κλικ στην κουζίνα της μαμάς!

Περιβαλλοντικό πρόγραμμα: Κλικ στην κουζίνα της μαμάς! - Το οικολογικό αποτύπωμα των τροφίμων που καταναλώνουμε

Εδώ μπορείτε να απαντήσετε στο ερωτηματολόγιο μας

Είναι για όλους!!

Δευτέρα, 19 Αυγούστου 2019
ΜΠΑΜΠΑ ΜΗΝ ΤΡΕΧΕΙΣ!

Η συμμετοχή του ΕΠΑΛ Κασσάνδρας στο Θεματικό Δίκτυο "Ασφάλεια στο Διαδίκτυο". Οι μαθητές γίνονται εκπαιδευτές σε μία σχολή οδηγών Internet. Μαθητευόμενοι είναι οι γονείς, οι ενήλικες αλλά και κάθε αρχάριος, στα θέματα ασφάλειας, χρήστης του διαδικτύου.
Συντονιστές εκπαιδευτικοί: Γιαγουρτά Βενετία, Γιαμαλής Άγγελος, Μπουζίκα Χρυσούλα.

Το βίντεο στο youtube

Δευτέρα
19
Αυγούστου
Ανδρέου στρατηλάτου, Τιμοθέου μάρτυρος, Θεοφάνους οσίου
Διαφήμιση
Διαφήμιση

 

Διαφήμιση